სიახლეები

საერთაშორისო კამპანია - სოციალური უფლებები უპირველესად!

საზოგადოებრივი მომსახურების ევროპული პროფკავშირების გლობალური აქცია -   მთელი ევროპის მასშტაბით და მათ შორის თბილისში გაიმართა ფოტო-აქცია სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა სოციალური უფლებების გაუმჯობესების მიმართულებით.