სიახლეები

პროფესიული კავშირის გამგეობის სხდომა

მ/წლის 20 აპრილს მოწვეულ იქნა პროფესიული კავშირის გამგეობის სხდომა. გამგეობამ განიხილა საკითხი "პროფესიული კავშირის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში საარჩევნო კამპანიის შესახებ",დამტკიცდა კრებების, კონფერენციების ჩატარების გრაფიკი. განისაზღვრა მე-13 საანგარიშო-საარჩევნო კონგრესის მოსამსაზადებელი კომისიების შემადგენლობები. გამგეობამ მიიღო გადწყვეტილება პროფესიული კავშირის მე-13 კონგრესის მოწვევის თარიღთან დაკავშირებით.