ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი (სსმპ) 

სსმპ - არის საერთო შრომითი, სოციალურ-ეკონომიკური და პროფესიული ინტერესებით დაკავშირებულ პირთა ნებაყოფლობითი საზოგადოებრივი გაერთიანება. 


სსმპ თავის რიგებში აერთიანებს: საჯარო სამსახურის, სახელმწიფო ხელისუფლების (საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასამართლო), მათ სტრუქტურებში შემავალ საქვეუწყებო დაწესებულებების, სამართალდამცავი, სახელმწიფო კონტროლის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში (სსიპ), საზოგადოებრივ გაერთიანებებსა და არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებში (ააიპ) დასაქმებულებს.


საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის წესდება(გადმოსაწერი) -  http://pstug.ge/upload/pdfs/kfr1NCSHPjm0NZm9.pdf


მუნიციპალიტეტის და რესპუბლიკური ორგანიზაციის დებულება(გადმოსაწერი)

http://pstug.ge/upload/pdfs/lte3HBnQYuLRBSuC.pdf
 

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის

გამგეობის მუშაობის რეგლამენტი(გადმოსაწერი)

http://pstug.ge/upload/pdfs/N7CyZEDLeMdafCMz.pdf

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის

პროფკავშირული ორგანოების 

არჩევნების შესახებ(გადმოსაწერი)http://pstug.ge/upload/pdfs/ziJFNlU51GqfaW6B.pdf


საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის კონგრესის მუშაობის რეგლამენტი(გადმოსაწერი)

http://pstug.ge/upload/pdfs/KI1LPFMndd1JDTM8.pdf

პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის დებულება(გადმოსაწერი)http://pstug.ge/upload/pdfs/q7VxS2LelWEWct4d.pdf


საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის საკონტროლო-სარევიზიო კომისიის დებულება(გადმოსაწერი)http://pstug.ge/upload/pdfs/SAwikIUPWkthWGSP.pdf